Průtoky řek

Informace jsou čerpané z Vodohospodářského informačního portálu. V případě, že máte aktuální průtok dané oblasti toku, tak zde si můžete přibližně udělat obrázek o tom, jak a která řeka právě teče. (pozn. autora: Když průměrný stav vydělíte dvěma, tak se dostanete na průtoky, které bývají obvyklé.)

Průměrné roční stavy a průtoky na vodních tocích

Labe, Vltava, Sázava, Lužnice

Berounka, Jizera, Cidlina, Morava


Odkaz na aktuální stavy:    Povodí Labe – Stavy a průtoky 5.1